De strijd tegen armoede, het aanpakken van ongelijkheid en het inzetten op duurzaamheid. Daar moeten onze politici op inzetten bij het invullen van de nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen. Daarom schuiven we deze 11 eisen naar voren en vragen we aan onze politici hier dringend werk van te maken.

1. Zorg voor kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren voor iedereen

In het voorbije decennium kreeg 90% van de kinderen wereldwijd toegang tot lager onderwijs. Toch verlaten generaties kinderen de school zonder de nodige lees-, schrijf- en rekenvaardigheden. Doorstroming naar het secundair onderwijs om zo toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt of hogere studies is essentieel voor duurzame ontwikkeling. We willen dat er meer geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van onderwijs op alle niveaus en dat meisjes evenveel kansen krijgen als jongens om naar het middelbaar en hoger onderwijs te gaan. We willen dat leerkracht een aantrekkelijk beroep wordt en dat levenslang leren overal de norm is.

2. Laat handel effectief een hefboom voor ontwikkeling zijn

Ontwikkelingslanden zijn de dupe van de huidige spelregels van de internationale handel. Zuiderse producenten zitten onmiskenbaar gevangen in een regelgevend kader dat hen structureel blijft benadelen. Hoge tarieven voor rietsuiker, tariefescalatie bij verwerkte koffie, cacao of rijst, subsidies voor de eigen Europese productie en verwerking; de lijst handelsbelemmeringen is eindeloos. Hierdoor krijgen boeren in het Zuiden geen eerlijke kans op de wereldmarkt. Tijd om een einde te maken aan die belemmeringen en handel echt ten bate van ontwikkeling in te zetten.

3. Maak van sociale bescherming een recht van wereldformaat

Ziek worden en je behandeling niet kunnen betalen. Je job verliezen of je werkatelier of oogst vernield zien en geen inkomen meer hebben. Een leven lang werken en op je oude dag geen pensioen krijgen. Je kinderen geen volwaardige kansen kunnen geven. Voor drie vierde van de wereld is dit geen fictie! Meer dan 5 miljard mensen zijn niet beschermd tegen deze risico’s en komen in levensgrote problemen bij de minste tegenslag. We willen dat iedereen sociale bescherming kan genieten. Sociale bescherming zorgt ervoor dat iedereen een menswaardig leven leidt én is haalbaar!

4. Maak werk van gendergelijkheid op alle vlakken

Ontwikkelingsexperten zijn het erover eens: geen duurzame ontwikkeling als we niets doen aan de ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. De cruciale rollen van vrouwen in de informele economie, huishoudens, voedselzekerheid, verzorging... moeten erkend worden. Vrouwenrechten verdienen extra aandacht. We willen dat er een eind gesteld worden aan het massale geweld tegen vrouwen en meisjes. We willen dat vrouwen toegang hebben tot seksuele en reproductieve rechten, politieke besluitvormingsorganen en economische sleutelposities.

5. Stop ongelijkheid tussen en binnen landen

De wereldwijde ongelijkheid is er de afgelopen decennia met rasse schreden op vooruit gegaan. Zeven op de tien mensen leeft vandaag in landen waar de ongelijkheid groter is dan 30 jaar geleden. De 67 rijkste mensen op aarde bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking. Ongelijkheid is geen natuurwet maar een ‘gemaakt’ probleem. We willen dat de extreme inkomensongelijkheid verkleint tegen 2030. We willen dat iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, origine, religie of economische status, kan deelnemen aan het sociale, economische en politieke leven. Daarvoor moet discriminerende wetgeving opgeheven worden, moet werk gemaakt worden van onderwijs voor kansarmen, van sociale bescherming voor iedereen, van eerlijke en progressieve belastingen…

6. Stel economie ten dienste van mensen en van de planeet

Economie moet over meer gaan dan winst. Ze moet bijdragen tot het welzijn van de bevolking en een minimale impact hebben op de planeet. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zorgt ervoor dat geen roofbouw wordt gepleegd op de aarde of op de bevolking.

7. Beheer watervoorraden duurzaam en maak drinkwater en sanitaire voorzieningen beschikbaar voor iedereen

Water is essentieel voor alle leven. We willen dat drinkwater en sanitaire voorzieningen een mensenrecht worden. We willen verder dat zoetwatervoorraden als een goede huisvader gebruikt en beheerd worden, zowel lokaal als internationaal. Rivieren en grondwaterlagen stoppen namelijk niet aan grenzen.

8. Toegang tot gezondheidszorg is een recht van iedereen, maak er werk van

Gezondheid is niet alleen een kwestie van niet ziek zijn. Het is ook welzijn op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. Toegang tot medische zorg is een fundamenteel recht voor iedereen. In de strijd tegen ongelijkheid en armoede is medische zorg een essentieel element.

We willen dat in alle landen een duurzaam openbaar gezondheidssysteem wordt uitgebouwd. Een gezondheidssysteem met een zo ruim mogelijke toegang tot alle essentiële zorg, voor alle lagen van de bevolking, in het bijzonder de meest kansarme groepen.

9. Garandeer kinderrechten voor ALLE kinderen

Meer dan één derde van de bevolking wereldwijd bestaat uit kinderen en nooit waren er meer jongeren dan vandaag. Een internationale agenda die geen bijzondere aandacht heeft voor kinderen en hun rechten is kortzichtig en gedoemd om te falen. Investeren in kinderen is investeren in een duurzame toekomst en komt de hele maatschappij ten goede. We willen dat de rechten van ALLE kinderen gerespecteerd worden, te beginnen met de meest kwetsbare en uitgesloten kinderen.

10. Zorg dat iedereen keuzevrijheid heeft op het vlak seksualiteit, relaties en voortplanting

We willen een wereld waarin iedereen toegang heeft tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten, waar iedereen zonder problemen uitgebreide informatie en vorming kan zoeken en krijgen over seksualiteit. Een wereld waarin iedereen zonder gediscrimineerd te worden of zonder geconfronteerd te worden met geweld, zijn of haar partner kan kiezen, kan beslissen seksueel actief te zijn of niet, kinderen te hebben of niet, te trouwen of niet. We willen dat iedereen, met eender welke seksuele oriëntatie of gender identiteit zijn of haar seksualiteit vrij kan beleven. Deze seksuele rechten moeten zorgen voor een gezond, veilig en aangenaam seksueel leven dat iedereen zoveel mogelijk voldoening geeft.  

11. Zorg voor waardig werk wereldwijd

Vandaag de dag hebben miljarden mensen een voltijdse baan waarmee ze minder dan 1,5 euro per dag verdienen. Werknemers worden al te makkelijk beschouwd als iets waar je op kan besparen of wat je kan dumpen als het versleten is. Werknemers zijn mensen die overal recht hebben op een waardig loon en goede arbeidsomstandigheden. Waardig werk is dé sleutel tot ontwikkeling en dus een onmisbare hefboom om armoede te bestrijden en de Millenniumdoelstellingen te realiseren. Waardig werk zorgt voor een eerlijk en leefbaar inkomen, geeft zekerheid en toegang tot gezondheidszorg.