Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, of de Sustainable Development Goals?

Op 31 december 2015 valt het doek over de Millenniumdoelstellingen. De afgelopen 15 jaar vormden deze acht doelstellingen de leidraad voor wereldwijde inspanningen op vlak van armoedebestrijding. Een aantal doelstellingen werden gehaald – rond armoedebestrijding, water en gelijke toegang van jongens en meisjes tot het basisonderwijs. Op andere vlakken – zoals de strijd tegen hiv/aids, het terugdringen van kinder- en moedersterfte, en basisonderwijs – werd forse vooruitgang geboekt, weliswaar niet voldoende om de doelstellingen te behalen.

Meer info over de resultaten van de Millenniumdoelstellingen lees je in dit dossier.

Terwijl de deadline van de Millenniumdoelstellingen nadert, werken de Verenigde Naties (VN) aan een nieuwe agenda voor internationale ontwikkeling voor de periode 2016-2030. Met de campagne action/2015 willen de ngo’s van de coalitie De Tijd Loopt politici tot actie aanzetten om van de nieuwe agenda een succes te maken.

Gebreken van de Millenniumdoelstellingen

De ngo’s achter action/2015 willen dat de nieuwe ontwikkelingsagenda rekening houdt met de gebreken van de Millenniumdoelstellingen. Die gebreken zijn onder meer dat de Millenniumdoelstellingen geen rekening hielden met de vele ecologische problemen waar ontwikkeling voor gezorgd heeft of met het probleem van de groeiende ongelijkheid. Ook moet de nieuwe agenda verder durven gaan dan de Millenniumdoelstellingen. Het halveren van de armoede of van het aantal mensen zonder drinkbaar water mag niet langer de norm zijn, maar het volledig wegwerken van die problemen moet dat zijn.

 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Na een voorbereidend proces waarbij zowel landen, internationale organisaties, de civiele maatschappij en bedrijven waren betrokken, kwam er in de zomer van 2014 een voorstel met 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Die bevatten naast doelstellingen rond armoedebestrijding, onderwijs, water en gendergelijkheid – zoals we al in de Millenniumdoelstellingen vonden – ook doelstellingen rond duurzame consumptie en productie, klimaatverandering, ongelijkheid, en vrede. Het gaat hier weliswaar om voorlopige doelstellingen, waar momenteel binnen de VN over onderhandeld wordt. Een definitieve beslissing volgt pas op de VN-conferentie rond duurzame ontwikkeling in New York in september.

Wat is er nog nieuw aan de nieuwe agenda, buiten dat ze ook aandacht besteedt aan milieuproblemen en aan ongelijkheid? De nieuwe agenda zal zich niet langer beperken tot ontwikkelingslanden, zoals de Millenniumdoelstellingen deden, maar zal voor heel de wereld gelden. Action/2015 vindt dat universele karakter van de nieuwe doelstellingen zeer belangrijk. Op die manier weerspiegelen ze de realiteit dat in een geglobaliseerde wereld problemen zich steeds minder en minder tot één land of tot een groep landen beperken.

 

Voldoende middelen

Belangrijk is ook dat met voldoende middelen over de brug wordt gekomen om de nieuwe agenda, die ambitieuzer wordt dan de Millenniumdoelstellingen, te realiseren. Rijke landen moeten hun belofte om 0,7 % van hun bruto nationaal inkomen (bni) aan ontwikkelingshulp te besteden eindelijk nakomen. Daarnaast moeten ze zorgen dat beslissingen in domeinen als handel, landbouw, fiscaliteit en buitenlandse zaken niet nadelig zijn voor de ontwikkeling van arme landen, maar juist tot die ontwikkeling bijdragen. Verder moet ook de internationale samenwerking worden opgedreven in de strijd tegen belastingontwijking. Landen lopen enorm veel belastinginkomsten mis door belastingontwijking, geld dat ze zouden kunnen investeren in hun ontwikkeling. Een internationale conferentie over de financiering van ontwikkeling vindt plaats in juli 2015 in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba.

 

De Millenniumdoelstellingen versus de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

 

 

Millenniumdoelstellingen

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Door wie?

Ontwikkeld door experts van de Verenigde Naties.

Ontwikkeld na brede consultaties waarbij landen, internationale organisaties, de civiele maatschappij en bedrijven betrokken waren.

Waarover?

Armoedebestrijding

Armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling

Wat?

8 doelstellingen

17 doelstellingen

Wanneer?

2000 – 2015

2016 – 2030

Waar?

De Millenniumdoelstellingen zijn van toepassing op ontwikkelingslanden. Enkel de laatste doelstelling, die te maken heeft met de middelen die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren, is van toepassing op de rijke landen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen hebben een universeel karakter. Dat wil zeggen dat ze van toepassing zijn op alle landen, dus ook op België en Europa.